Ngày: Tháng Bảy 10, 2019

Tin Tức

Những dịch vụ ứng tiền thông dụng của nhà mạng Viettel

Để tránh bị gián đoạn trong quá trình liên lạc của bạn với người thân hoặc khách hàng trong những lúc tài khoản điện thoại sắp hết, bạn có thể sử dụng dịch vụ ứng tiền của nhà mạng Viettel. Hãy tham khảo những cách ứng tiền sau:

Read More