báo hỏng internet viettel

Hướng dẫn khách hàng 3 cách báo hỏng Internet Viettel

Khi sử dụng dịch vụ Internet Viettel, nếu khách hàng gặp vấn đề về đường truyền mạng cần phải kiểm tra. Tuy nhiên, nhiều người dùng không…