gói cước Internet Viettel

Cập nhật các gói cước Internet Viettel dành cho khách hàng tại Hà Nội

Cùng Soviettel tìm hiểu thông tin chi tiết về các gói cước Internet Viettel cũng như quy trình lắp đặt dành cho các khách hàng tại Hà…