Mạng 5G Viettel

Tin Tức

Mạng 5G Viettel – mạng di động tương lai

Mạng 5G Viettel là hệ thống mạng tiếp nối công nghệ 4G sẽ tạo ra sự thay đổi mang tính đột phá về kết nối, có độ trễ thấp và độ tin cậy cao, mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng dựa vào công nghệ. Công nghệ đang ngày càng phát triển mạnh mẽ mang […]

Read More