mjmj

Nợ cước Internet Viettel có sao không và cách xử lý như thế nào?

Rất nhiều khách hàng thắc mắc rằng nợ cước Internet Viettel có sao không? Cách xử lý những trường hợp nợ cước đó như thế nào để…